Požehnání Svámího Vishwabaladharanandy

(18.05.2019, 19:30, Hradní sál)

Guru púdža k Paramahamsovi Vishwanandovi

Hlavním posláním Svámího Vishwabaladharanandy je předávat Lásku a Požehnání svého Mistra Paramahamsy Vishwanandy. Prostřednictvím Svámího Vishwabaladharanandy dochází při Požehnání k přenosu božské energie a lásky Satgurua, Paramahamsy Vishwanandy na všechny příchozí. Tato božská láska, toto světlo, v němž je obsažena i Božská Matka, odhaluje závoj zakrývající átma a uvědomuje lidi v tom, kým ve skutečnosti jsou, že nejsou jen tělem a myslí, ale že jejich podstatou je átma – Božství. Požehnání dává reálný prožitek, uzdravuje na všech úrovních bytosti a ukotvuje v duchovnosti.

Svámí Vishwabaladharananda

Svámí Vishwabaladharananda vede s požehnáním svého Mistra Paramahamsy Vishwanandy intenzivní, transformační programy. Pomáhá lidem odstraňovat překážky bránící v nalezení skutečného, trvalého štěstí a ukazuje cestu k nalezení naší opravdové podstaty, Božství, které leží v srdci každé bytosti.

www.bhaktimarga.cz