Poznejte sílu myšlenky ohnutím příboru.

(19.05.2019, 16:00, Park V. Havla)

Jsme formováni tak, abychom věřili, že vnější svět je skutečnější než náš vnitřní svět.

Víte, jakou sílu mají vaše myšlenky a záměry? Uvědomme si, že naše myšlenky, které máme právě teď tvoří vaši budoucnost. Cokoliv právě teď cítíme, je dokonalým obrazem toho, co se stane. Dostáváme přesně to, co cítíme. Jen pouhou myšlenkou a vloženým záměrem dokážeme lehce ohnout vidličku nebo lžíci. A to si vyzkoušíte, poznáte a prožijete na tomto prožitkovém semináři.

Milan Chadima

- Firewalking chůze po žhavém uhlí. - Bubnování propojí LEVOU a PRAVOU mozkovou hemisféru. - Pracuji se souborem několika metod a technik. Všechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání.

www.milanchadima.cz