Procházka Praha - osobní setkání

(16.05.2020, 14:00, Procházka)

Procházka s meditací

Procházka s meditací v Divoké Šárce s přednáškou, s ohněm, kde spálíme své strachy, které napíšeme na papír.

Sraz na plácku za McDonald autobusová i tramvajová zastávka Divoká Šárka.

Kontakt: 604 325 017

Bc. Milan Chadima

Pracuji se souborem několika metod a technik. Všechny metody fungují na principu, že všechna omezení jsou jen v naší hlavě. Osvobozují od negativních emocí, omezení fyzických i psychických, které brání v plnohodnotném prožívání. Společně s klientem nacházíme vzorce, které si nasbíral v dětství a v průběhu života. Napomáhám mu, aby si uvědomil, že to, co se mu v životě nelíbí, lze změnit a jak. Jsem průvodcem v přenastavení si života podle sebe, v nalezení štěstí.

https://otevrenamysl.cz/