Karel Kříž a hosté - PRÁCE NEBO ŽIVOT

(19.05.2018, 10:00, Hlavní sál)

Na miskách vah každého dne: "Vzdej se člověče, pracuj a nebo žij! Vyber si!"

Často bloudíme labyrintem povinností a nenacházíme ráj srdce. A když nás životní situace tlačí: "Vzdej se člověče, pracuj a nebo žij! Vyber si!" přicházejí důležité otázky. Je práce životem a nebo život prací? Proč se naše práce nestává naším radostným a naplněným životem? Jak sladit naše touhy a sny s naší prací, našimi vztahy a naším duchovním poznáním. Jakou roli v tom hraje sebedůvěra, sdílení, spolupráce a touha pomáhat lidem? Život je veliký dar, je to cesta, kterou neustále poznáváme a na které je pro každého z nás připraveno řešení i odpověď kudy a jak dál.

S Jaroslavem Kuchařem, Lucií Meškanovou, Janem Kubínem, Anitou Beganyovou, Janem Dubaničem a Evou Marečkovou

Karel Kříž

Je umělecký řezbář a brusič dřeva i slova, milovník stromů a harmonického žití s nimi i přírodou. Již 8 let spolupracuje na projektu České Konference, je též moderátorem na rádiu BOHEMIA, které vzniklo za pomoci ČK, napsal knihu "Tajemství a síla slova", ve které odhalil nové tajemství českého jazyka, je též fujaristou a instrumentalistou. Nově hraje v divadelním představení "NITKAŘ aneb Světlé nitky nad námi". Jeho snahou je, najít cestu z dnešního stavu společnosti a pomoci k duchovní i společenské obrodě národa.

www.stromyazivot.cz