Přechodové rituály a posvátné svatby

(19.05.2019, 13:30, Zasedací místnost)

Důležité rituály v našem každodenním životě

V našem každodenním životě procházíme událostmi, které si zasluhují naši pozornost. Ne vždy jim tu pozornost dáme a někde se to odrazí. Rádi bychom vám předali, jak do každodenního kolotoče života zařadit důležitá zastavení a rituálně projevit vděčnost za to, co se nám v životě děje. Některé zvyky v našich podmínkách přetrvávají, avšak často se z nich vytratilo rituální pojetí a přidaná hodnota takovéto události. Pojďme se společně na tyto události podívat, vrátit jim jejich důležitost a záměr a pojďme si vyzkoušet sílu rituálů přímo na místě.

Darja Rádha Angel a Michal Seifert

Darja a Michal se setkali v životě, jak v pracovní tak v osobní rovině. Kromě syna Michaela (alias Pepina) spolu začali tvořit také krásné projekty: Pobyt v lese (www.pobytvlese.cz) aneb terapie přírodou, kde učí klienty, jak se navrátit zpět ke kořenům, jak nalézt svou životní sílu a čerpat z darů přírody, Léčení dotekem (www.lecenidotekem.cz), kde učí, jak moc je komunikace dotekem blahodárná pro psychickou pohodu i fyzické zdraví těla. “Snažíme se přivést lidi zpět od bezkontaktního jednání ke kontaktnímu a uzdravit tak jejich tělo i vztahy.” Momentálně nejčerstvějším projektem je tvoření centra osobního rozvoje Paběnický mlýn (www.pabenickymlyn.cz). “Rádi bychom, aby toto krásné místo s nádhernou energií sloužilo pro návrat lidí k přírodě, k sobě samým, nejen jako základna pro Pobyt v lese, ale i jógové a meditační pobyty, alternativní svatby a přechodové rituály.

www.pabenickymlyn.cz

www.pobytvlese.cz 

www.lecenidotekem.cz