PROCHÁZKA LITOMĚŘICKO

(16.05.2020, 10:30, Procházka)

Osobní setkání s krátkou meditací

Osobní setkání s krátkou meditací v posvátném háji u zázračného pramene v Křešicích (u kostela navštívení P. Marie, parkování v ulici Bezručova nebo na návsi u kostela sv. Matouše)

Jan Kroča

Mgr. Jan Kroča je průvodcem po léčivých místech české krajiny, pořádá řadu terénních workshopů a exkurzí k posvátným pramenům, kameným kruhům, poutním kostelům a dalším energetickým místům u nás i v zahraničí. www.jankroca.cz

www.jankroca.cz