Psychopati mezi námi

(20.05.2018, 12:00, Hradní sál)

Komu se vyhnout, chceme-li spokojeně žít?

Psychopat je pojem, který z oficiálního lékařského slovníku vymizel před více než třiceti roky. Nyní by se mohl vrátit zpět s přesně definovaným obsahem. Usilují o to badatelé, kteří zkoumají naše bližní, kteří se od ostatních odlišují tím, že na základě drobné odchylky funkce mozku nemají strach. Absence strachu sebou nese další vlastnosti a klasická triáda obsahuje ještě impulzivitu a machiavellismus. Psychopati jsou tak přírodou předurčenými vůdci a záleží na rozložení dalších vlastností, zda se jedná po predátory, parazity, nebo „dobré psychopaty“. Rozpoznat tuto odchylku je obtížné (i pro odborníky), nicméně máme-li jistotu, že se jedná o antisociálního psychopata, je jediným řešením okamžitě prchnout, protože šance na jeho zdolání je zcela mizivá.

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Narodil se v roce 1939. Roku 1962 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. V současnosti působí jako ambulantní lékař v centrech IKEM a REMEDIS, jako sekundární lékař v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a jako asistent na Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na na psychoterapii a je zastáncem psychosomatického (biopsychosociálního) přístupu. Pravidelně se na svém blogu vyjadřuje k současnému dění a jako autor je podepsán pod několika populárně-naučnými knihami o psychologii. V roce 2014 vyšla kniha rozhovorů Renaty Červenkové s Radkinem Honzákem s názvem Všichni žijem´ v blázinci: současnost očima psychiatra. Pedagogicky působí na 1. lékařské fakultě a Fakultě sociálních věd UK. Mezi své zájmy řadí především lidi a svého psa Bobinu.