Reflexní masáže chodidel

(16.05.2020, 10:00, Knihovna - K.H. Máchy)

Chodidla jsou jako encyklopedie zdraví, kde se v podobě reflexních plošek odráží celé tělo.

Každý den chodíme po mapě našeho zdraví. Každý orgán, každé místo na chodidlech má vazbu na konkrétní emoci a životní téma. Naučme se tato propojení odhalovat, skutečnou příčinu nemoci či bolesti nalézt a pomocí reflexní terapie odstranit. Masáž je takovou branou do poznání, kde co funguje a kde je naopak potřeba uvolnit přebytečné napětí. Na reflexní terapii mám rád její komplexnost. Obnovuje totiž rovnováhu v celém organismu. Životní energie pak může volně proudit. Její dostatek potřebujeme ke změnám, které nás provázejí na cestě ke zdraví a radosti ze života. Reflexní masáž chodidel tak v sobě spojuje péči o tělo i o duši.

Pavel Zdichynec

Terapeut Pavel Zdichynec se zabývá reflexní masážemi chodidel a psychickými příčinami zdravotních problémů. Na toto téma pořádá vlastní kurzy v Čechách i na Slovensku. Je žák manželů Patakyových a v současnosti působí jako reflexní terapeut v Hnízdě zdraví MuDr. Jana Hnízdila v Praze.

www.reflexnimasazepraha.cz