Rituál smíření Mužů a Žen

(18.05.2019, 17:30, Park V. Havla)

Rituál smíření Mužů a Žen

Nastal čas, abychom se setkali v jednom bodě jako Vědomí Muži a Vědomé ženy a začali spolu tvořit, otevřeli se sobě navzájem v Pravdě a Lásce, a tím je zapotřebí v kolektivním vědomí ukotvit toto energetické smíření mužů a žen a navrácení energií. Každý svou účastí pomůže k dalšími světelnému otisku, který mohou snadněji následovat další lidé.

Hana Sahhu-Arah

Hana Sahhu-arah je pracovnicí světla, průvodkyní a kanálem, skrz který přichází informace, poselství od Vyšších Já a světelných bytostí. V čistém napojení na Zdroj nám pomáhá rozpomenout si a zažít Aktivaci zde na Zemi. Kdo jsme, odkud jsme, jaké je naše poslání a co nám ještě brání v našem duchovním Posunu? To vše jsou otázky, na které Sahhu-Arah předává odpovědi. Pořádá aktivační semináře a rituály, při kterých také pracuje s krystaly a krystalovými zdrojovými portály. Její krystaly a ručně vyráběné vysokovibrační náramky můžete najít pod názvem Arah Crystals.

www.hvezdneduse.cz