Rodinné trauma v očích nadváhy a podváhy

(17.05.2020, 09:00, Hradní sál)

Rodinné trauma v očích nadváhy a podváhy

O nadváze či podváze se menistreamově hovoří především v kontextu stravování a pohybu, případně okrajově skrze psychiku, díky vlastní cestě a vzdělání v somatic expereincing a konstelační práci, meditaci jsem objevil souvislosti mezi rodinným válečným traumatem nedostatku a nsálednými symptomy nuktavosti či rezignace ukládat a jíst v dalších generacích.

Zdeněk Weber

Zdeněk je sociální a spirituální inovátor a mentor. Ve své práci a projektech spojuje moudrost mystických tradic, nejnovější poznatky z terapie a neformální pegagogiky, eko-psychologie a práce s traumatem. Jeho záměrem a vizí je celistvá prosperita. Hlavními způsoby realizace jeho vize jsou osobní sezení a konzultace, kurzy, mystické poutě, meditační retreaty, vision questy, semináře, přednášky, publikace knih a také působení v Nadačním fondu pro rozvoj plného vědomí. Za posledních 15 let prošlo jeho aktivitami přes 5000 účastníků. Je autorem 3 knih Láska bez pout, Já, muž, První krok.

www.siladuse.cz