Rodové statky a osady

(19.05.2019, 16:30, Zasedací místnost)

Návrat ke šťastnému Bytí a Harmonii na Zemi

Rodové statky a osady jsou našim prvotním a šťastným způsobem života zde na Zemi, který nám byl Bohem dán a ke kterému se v současné době vrací nespočet rodin po celém světě, včetně Česka a Slovenska. Proto, aby jej člověk lépe pochopil a pokud možno i svou duší pocítil, je nezbytné znát i naše skutečné dějiny a skrze duši svou, ve které naše hluboká moudrost uchována jest, možnost měl - rozpomínat se na naši skutečnou podstatu a naše původní prameny. Co je to rodový statek a proč by ho člověk měl vlastně mít? - Proto, aby mohl projevovat své touhy a svá přání. Všechny rostliny, zasazené Tebou na Tvé zemi - to jsi Ty sám. Každá rostlina ti bude s radostí sloužit, s velkým přáním. Bez Tvého prostoru, bez svých rostlin člověk nemůže pocítit to, co by pocítit chtěl. Stromy mohou vytvořit Tvé teritorium Lásky nejen na Zemi, ale hlavně v prostoru. Bez takového teritoria není člověk doopravdy nikdy šťastný, neboť to, co chce k sobě nemůže přitáhnout. O hlubokém významu rodových statků a osad, o moudrosti a vědění našich předků, které je ukryto v každém z nás a o možnosti navrácení se ke šťastnému a harmonickému způsobu života v souladu s přírodou .

Andrea Amálka Dobromila

Přednášet bude Amálka Dobromila (www.rodovestatky.com), která se věnuje léčebným konzultacím, přednáškám, seminářům, psaní, automatické písmu a automatické kresbě, melodií její duše jsou rodové statky a osady - náš prvotní způsob života na Zemi, ke kterému se navrací čím dále větší počet lidí po celém světě, odkazy a moudrost našich dávných předků (Vědění prvopočátků), dále vystudovala Montessori pedagogiku, pracovala v Montessori školce, sama vzdělává své děti v rámci domácího vzdělávání a věnuje se i dále vzdělávání dětí i dospělých a dalším činnostem.

www.rodovestatky.com