Rovnováha v partnerských vztazích

(19.05.2018, 14:30, Hlavní sál)

a work-life balance

80 % veškeré komunikace mezi lidmi je neverbální. Během osmi sekund si uděláme první dojem o člověku. Další tři sekundy stačí na rozpoznání, zda bude fungovat  „chemie“ mezi mužem a ženou. 
K vyvážení mužsko-ženského světa a nastolení rovnováhy a spokojenosti ve vztazích i v pracovní sféře jsou znalosti v této oblasti obzvláště důležité. V přednášce jsou populární formou zpřístupněna pravidla neverbální komunikace a návod, jak muže "přečíst" bez jediného slova. Přednáška přehledně popisuje nejen výrazy obličeje, ale i jednotlivé části těla od hlavy až k patě. 

Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura JANÁČKOVÁ, CSc Prorektorka pro rozvoj a vnější vztahy na VŠAPs v Terezíně. Známá psycholožka, sexuoložka a terapeutka partnerských vztahů. *** PhDr. Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ je psycholog, rektor Vysoké školy aplikované psychologie, věnuje se sociální psychologii a psychologii práce a organizace. Celoživotně se zabývá komunikačními dovednostmi, asertivitou a koučinkem. Realizuje tréninky prevence a zvládání stresu s využitím alfa hladiny mozkové aktivity.

www.laurajanackova.cz