Schopnost změny

(19.05.2018, 09:30, Modrý sál)

Schopnost je motivace, proto, kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.

• Člověk volí v životě různé strategie chování. • V této různosti a jedinečnosti používáme zralé a nezralé prvky chování se schopností reagovat na vývoj životních situací. • V osobní i pracovní rovině na těchto individuálních prvcích chování můžeme pracovat a zlepšovat je. • Je báječné pochopit kdo jsem, jaké mám skutečné schopnosti a kde je můj možný rozvoj. • Je báječné pochopit, kdo jsou druzí, že mají své potřeby a právo je mít a že si díky tomu můžeme mnohem lépe rozumět a společně souznít.

Eva Tesařová

• Lektorka osobnostního rozvoje • Lektorka kurzů firemního rozvoje – soft skills témat • Majitelka vzdělávací společnosti: SOULAD školení s.r.o.

www.souladskoleni.cz