Sebepřijetí a transformace stínů

(19.05.2018, 11:30, Zasedací místnost)

Podpora, bezpečí, důvěra, bytí... Konstelačně meditační prožitkový seminář

Sebepřijetí a sebeláska jsou podmínkou uzdravení těla i duše, šťastných vztahů, radosti, hojnosti i duchovního růstu. Předpokládají přijmout své předky, všechny své stíny a vnitřní části a celý svůj život se všemi zkušenostmi a bytostmi, které jsme potkali. Když přijímáme a milujeme sami sebe, dokážeme milovat druhé bez závislosti, strachu a bez podmínek. Přijetím c e l é h o života a vděčností ("oceněním") získáváme sebehodnotu, a otevíráme se hojnosti.

Hanuka Říhová

"Už jako malá jsem mívala hluboké prožitky lásky se vším. Toužila jsem pomáhat Bohu, aby lidé byli šťastní a měli se rádi. Všechny naše touhy se jednou splní a život nás přivede (i za cenu bolesti) tam, kde máme být. A tak se stalo: Když jsem byla naprosto vyčerpaná (invalidní manžel, malé děti, žádná babička ani jiný pomocník), začala jsem si cvičit jógu a brzy poznala, že zdroj energie, zdraví a opravdového štěstí a odpovědí na všechny otázky je v nás a že život si tvoříme sami. Začala jsem k tomuto poznání pomáhat lidem. Od roku 1992 provázím na cestě k sebepřijetí a celistvosti - transformace stínů, konstelace, regrese, wyda, jóga... Od dětství píšu a přednáším poezii. Byla jsem hercem, dramaturgem i režisérem. Přebásnila jsem do češtiny mnoho textů k duchovním písním (např. Unitářský zpěvník) a k Tancům míru, které také tvořím a se zájemci sdílím."

www.cestyksobe.eu