Sebe-starostlivost, metodologická empatie

(18.05.2018, 18:40, Taneční sál)

Rozvinutí sebe-starostlivosti a metodologické empatie v práci simultánně

Psychofonetika sjednocuje v jednom procesu, co je normálně odděleno:1) sebe-zájem spolupracovníků pečovat o sebe sama a předcházet vyčerpání a vyhoření – a 2) rozvoj pracovních dovedností komunikace, naslouchání a dobré sloužení potřebám jiých. Metodologická Empathie je Psychofonetická metoda dalšího rozvíjení (rozšíření) lidské schopnosti porozumět ostatním z jejich vlastního úhlu pohledu, skrze hlubší porozumění vůči sobě samým, proto to sjednocuje dva účely v jednom procesu. Tím, že se lidi stanou více pozornými vůči své vlastní zkušenosti, rozvinou dovednosti pozorovat lidskou zkušenost obecně, což je bezprostředně použitelné pro empatii s jinou lidskou zkušeností. Tento seminář bude používat Psychofonetické procesy Smyslového vnímání, Gesta, Vizualizace, a Hlásek, aby kultivoval u účastníků dovednosti pozorovat, ochraňovat, a jasně předcházet tomu, co v práci zapříčiňuje stres a vyčerpání. Ten samý proces bude použit pro kultivování metodologické empatie na pracovisku, vytváření esenciálního spojení mezi sebe-starostlivostí a empatií. Osobní a profesionální život se sjednocují v kultivování obou dovedností: Sebe-Péče / Sebe-starostlivost, a Empatie – osobní rozvoj doma a v práci se podporují navzájem, přemosťujíce propast mezi osobním a profesionálním životem.

Yehuda K. Tagar

Je zakladatelem aplikované psychosofie a psychofonetiky – první psychoterapeutické metody vycházející z psychosofie, který založil svou práci na psychosofii Rudolfa Steinera uzpůsobené pro 21.století v podobě praktické filozofie svobody. Je australský, jihoafrický a britský psychoterapeut, konzultant a školitel dospělých, mezinárodní trenér koučů, poradců a psychoterapeutů, školí profesionály v Anglii, Jihoafrické republice, na Slovensku, v České republice a Maďarsku, je zakladatelem mezinárodního psychofonetického institutu, společnosti PACE (Psychosophy Academy of Central Europe), APAT (Association for the Promotion of Artistic Therapy) a BECOME (British College of Methodical Empathy) a podílí se na vzdělávání učitelů v rámci Waldorfské školy v Bratislavě.

https://www.facebook.com/yehuda.tagar