Sika – Live Concert

(16.05.2020, 16:30, Hlavní sál)

Didgeridoo, drum & shamanic soundscapes

Dream and vision together, to the extraordinary sounds played by Sika, in a timeless shamanic journey.

Sen a vize společně, k neobyčejným zvukům, které hraje Sika, v nadčasové šamanské ceste.

Sika Rose

Sika will play intuitively, sensing into the energy of the moment to bring us a one-off, spontaneous, expression of sound. This powerful, shamanic exploration uses natural instruments from his lifetime collection, which includes: Didjeridoo, drums, native flutes, Māori Taonga Puoro and treasures gathered from the earth. Sika’s voice and the emphasis of his rhythmic breath, also play a vital role in this profoundly deep experience. Sika bude hrát intuitivně, vciťovat se do energie okamžiku, aby nám přinesl jedinečné, spontánní výjádření zvukem. Při tomto mocném šamanském objevování využívá přírodní nástroje z jeho celoživotní sbírky, která zahrnuje: Didjeridoo, bubny, nativní flétny, Māori Taonga Puoro a poklady shromážděné ze Země. Sikův hlas a důraz na jeho rytmický dech, také hrají zásadní roli v této nesmírně hluboké zkušenosti.

www.sikamusic.com