Skvělý život díky vědomým úpravám domova

(20.05.2018, 10:00, Knihovna)

Každý prostor vás ovlivňuje - používejte vědomě tuto moc prostředí, jako nástroje osobního růstu

Interaktivní přednáška, kdy posluchače průběžně zapojuji do diskuze. Objevte svůj osobitý styl úpravy domova - přijměte, že se od druhých lišíte, a podle toho, své bydlení upravujte. Jak na to jednoduše a hlavně, jak to používat, jako nástroje osobního růstu, se dozvíte na přednášce. Dostanete tipy, jak najít krásu, která ladí právě s vámi a vaší duší. Protože jedině domov, který utváříte ve spolupráci se svým nitrem, vás povede a podpoří na vaší jedinečné cestě životem. A díky tomu budete žít každý okamžik svého života tak nejlíp, jak budete moci. Věřte, že vás to bude bavit a naplňovat!

Iva Kolářová

Návrhářka interiérů ladících s duší (už 15 let), navíc od roku 1996 stavební inženýrka, 8 let osobní poradkyně a 4 roky interiérová koučka. Při návrzích a konzultacích propojuje znalosti a zkušenosti z rozličných oborů - architektury, baubiologie (nauky o zdravém bydlení), stavebnictví, interiérového designu, feng-shui, geomantie, avšak i online marketingu, podnikání, astrologie (klasické evropské, tradiční čínské), osobního růstu, včetně neurolingvistického programování (NLP) a témat, jako jsou vztahy a peníze. Je také matkou 2 nadaných puberťáků, kteří ji pravidelně staví před zásadní rodičovské výzvy. Iva je autorkou projektů Ladíme domov pro skvělý život a Úklid s lehkostí, předávající praktické návody, jak si upravit i uklidit domov, život a nitro. Naplnění a potěšení Ivě přináší její práce, kterou druhým “pomáhá” pochopit sebe sama a objevit odvahu začít žít svůj daný potenciál - toto u klientů ukotvuje právě návrhem vědomých úprav interiérů - doma a v práci.

www.IvaKolarova.cz

Tahák a další materiály k přednášce, včetně záznamu si stáhnete na http://archharmony.cz/2018-all/