Spoj úspěch se stravou.

(19.05.2018, 15:30, Hradní sál)

Živá těla potřebují živou stravu.

Jak z nás dělají potravinové narkomany a jak z toho ven. Strava jako prostředek k sebeuvědomění a k sebepoznání.

MUDr. Vladimir Savčenko

Více než pětadvacet let se zabývám tématem psychologie komunikace a mezilidských vztahů. V průběhu celého období provádím přednášky, praktické semináře, individuální konzultace a tréningy. Analyzoval jsem získanou zkušenost z práce s klienty a kompletně přehodnotil a přepracoval koncepci pojmu „mezilidské vztahy“. Díky tomu vznikla nová, velmi jednoduchá, srozumitelná a hlavně funkční koncepce vztahů, která funguje bez výjimky u každého člověka, jež se ji rozhodl použít.

www.savcenko.org