STAŇ SE SVÝM VLASTNÍM LÉČITELEM SKRZE PSYCHOFONETIKU

(17.05.2020, 13:00, Knihovna - K.H. Máchy)

BECOME YOUR OWN HEALER w PSYCHOPHONETICS

Psychofoentika umožňuje člověku stát se léčitelem sebe sama. Tím, že nasloucháme dynamice těla a učíme se jeho řeči - vněm prožitku v těle, pohyb/gesto, vizualizace a hlásky - můžeme začít vědomě spolupracovat se životním tělem a s jeho neustálou léčivou činností.

Psychophonetics enables people to become their own healers. By listening to the body’s own dynamics and learning to speak its language of sensing, movement/gestures, visualisation and sounds – we can become conscious colleagues of the life body and its constant healing work.

Yehuda Tagar

Yehuda K. Tagar je australský, jihoafrický a britský psychoterapeut, konzultant a školitel dospělých, mezinárodní trenér koučů, poradců a psychoterapeutů, který založil svou práci na psychosofii Rudolfa Steinera uzpůsobené pro 21.století v podobě praktické filozofie svobody. Je zakladatelem aplikované psychosofie a psychofonetiky - první psychoterapeutické metody vycházející z psychosofie, školí profesionály v Anglii, Jihoafrické republice, na Slovensku, v České republice a Maďarsku, je zakladatelem mezinárodního psychofonetického institutu, společnosti PACE (Psychosophy Academy of Central Europe), APAT (Association for the Promotion of Artistic Therapy) a BECOME (British College of Methodical Empathy) a podílí se na vzdělávání učitelů v rámci Waldorfské školy v Bratislavě. Yehuda K. Tagar is an Australian, South African, British psychotherapist, consultant and adult educator, an international trainer of coaches, counsellors and psychotherapists who bases his work on a 21st century development of Rudolf Steiner’s Psychosophy as a practical Philosophy of Freedom. He is the founder of Applied Psychosophy and Psychophonetics - the first modality of psychotherapy based on Psychosophy. He lectures and trains professionals in the UK, South Africa, Slovakia, Czech Republic and Hungary. He established Psychophonetics Institute International, Psychosophy Academy of Central Europe, APAT - the Association for the Promotion of Artistic Therapy and BECOME – British College of Methodical Empathy. Yehuda is also a faculty member of Bratislava Academy of Waldorf Education teacher´s training.

www.pace.sk