Šťastná žena

(19.05.2018, 17:00, Balkón foyer - červený stan)

Dostanete individuální vhled na svoje téma, které přineste.

V důvěrné atmosféře a časovém rámci 1 hodiny odevzdám každé z vás to pro co si přišla. Přineste to co řešíte.

Mgr.art Zuzana Hozhoni

Certifikovaná lektorka přepisů Limbického otisku, které přináší trvalé změny člověka v každodením životě. Lektorka s dlouholetou praxí, autorka transformačních seminářů Přepisů Limbického otisku, „ZnovuZrození“. Je také publicistka článků v Čechách i na Slovensku. Neustále rozvíjí a rozšiřuje techniky a pochopení limbického otisku. Ve své práci se věnuje základním, často nevědomým nastavením člověka v oblastech jako je: početí, porod, tělo, vztahy, intimita, sebeláska, partnerství, komunikace, peníze, životní postavení, vina, víra, Bůh-Bohyně, strava, kondice mozku....za účelem zkvalitnění života ve směru svobody, probuzení a rozšíření vědomí na úrovni 3 mozků. Důsledky této práce jsou trvalé změny v životě člověka, vědomější bytí a utváření každodennosti na planetě. Její učitelka je samotná Elena Tonetti. Více na www.hozhoni.eu

www.hozhoni.eu