Strom Života - síla, která nás přesahuje

(15.05.2020, 14:00, Červený stan - balkón foyer)

Potřeba uctění placenty je stará jako lidstvo samo a naplnění této odvěké je návratem k naší síle.

V průběhu vývinu lidské bytosti vykvete na placentě každého z nás neopakovatelný Strom Života. Na symbolické úrovni představuje Strom Života spojení člověka a Země. Ukazuje nám, že od samého početí jsme propojeni s matkou/Zemí a jsme jí vyživováni, že jsme jedno tělo a jedno vědomí. Fatální mýlka, že úloha placenty po narození skončila a patří do odpadu, vytvořila silné trauma lidské společnosti, se všemi důsledky, které to přináší a my toto zásadní a stále popírané oslabení promítáme do veškerého našeho prožívání. Obnova našeho napojení na Zdroj, uctění naší placenty - Stromu Života, je cestou k navrácení se ke svým kořenům a ke své zdánlivě ztracené síle a našim veškerým darům, s nimiž jsme na Zemi přicházeli. Potřeba završit naše narození tím, že uctíme svou placentu a energetické propojení s ní, je stará jako lidstvo samo. Zvědomění této odvěké potřeby je klíčem k návratu k vlastním kořenům a k naší síle. Placentový rituál je cestou do posvátných vzpomínek jednotlivce, rodu i celku. Díky nim jsme součástí koloběhu bytí jako bytosti lásky, které jsou si vědomy vlastní Božské síly, k níž se díky spojení s placentou znovu navracíme. Autorka knihy Placentový rituál Vás provede cestou starobylé moudrosti Života, na které se dotknete bohatsví svého Stromu Života, otevírající nesmírná požehnání, jak nám, našim dětem, všem dalším generacím a celému lidstvu.

Radana Třešňáková Kolcová

Radana je maminkou tří dětí na Zemi a jednoho v Nebi. Je ženou mnoha úloh, ve kterých propojuje lidskost se spiritualitou – jak v osobním, tak v pracovním životě. Jejím příběhem se od dětství vine přirozená schopnost rozmlouvat s Anděly, schopnost vidět neviditelné a být součástí jiných světů. Takřka dvě desetiletí provází jemně pečujícími meditacemi, ženskými kruhy i rituály, na kterých se doslova dějí zázraky. Je autorkou archandělských, rituálních a dalších svíček, andělských modliteb a pohádek. Své vlastní životní prožitky považuje za nejdokonalejší školu a přijímá je s tichou vděčností, pokorou a sílou, díky které životem proudí v sounáležitosti a úctě se vším, co je stvořeno.

www.placentovyritual.cz