Svobodosouzvučná statková kapela

(18.05.2018, 13:00, Atrium)

průkopnícké hudební hnutí

Svobodosouzvučná statková kapela - V roce 2015 v létě vznikla Svobodosouzvučná statková kapela.Tento počin započal nové průkopnícké hudební hnutí, které je položeno na podnětném opěvování Krásy, kde spojujou se svobodně souzvučné dva hlasy, kteří opěvují přírodu, a její kulturní zemědělskou část se snaží vděčnými obrazy zahalit díkuvzalou melodii, v které žijí hlásky jež utvářejí řeč.
  Její vznik je hláskami inspirován a spolu s Piesňomilou se snažíme, seč nám to naše zemědělsko-sociální snažení dovolí - zpívat pro radost lidem i jiné živoucnosti.
V dnešním industrializovaném světě se v obsazích našich písní zamýšlíme nad plností života, krásy a opěvujeme souvztažnosti organického i anorganického bytí.
Verše jsou veršovány v přítomnosti. 

Katarina Králíková, Jaroslav Lenhart

K svobodosouzvuku jsme došli díky našim spolubydlícím se speciálními potřebami, kteří s námi sem-tam znějí a bez jakýchkoli skrupulí vytvářejí písně ve svobodosouzvučné harmonii bez patřičných hudebních schopností a vzdělání. Proto se domníváme. že zpívat je lidské a může to každý - a jak zpívá Nohavica, "tam kde se zpívá, ještě se neumřelo". Proto jako nový léčebný celospolečenský impulz jsme vnesli do světa novou metodu HLÁSKOFÓNII. Tato metoda spočívá na opěvování libovolných svobodně znějících hlásek kýmkoliv, kdo zrovna v přítomnosti zpívá. Kapela si vzala za úkol vytvářet "křoví" nesmělým zpěvákům, kteří tak pozvolna můžou vrůstat do svého hlasoznění, které postupně změní veškerou jejich přirozenost. Cíl hláskofónie je nemalý: dalo by se říci, že bychom rádi, aby všichni kdo nezpívají, zpívali. Bez ohledu na svojí neschopnost zpívat, by mohla hláskofónie schopnosti vytvořit a znovu vybudovat nový obsah co člověk to hlas. Tato droboulinká pravda by tak mohla znít ve všelidském člověčím světě a vyvést nás společnou písní znovu do svobodoharmonického souladu s Všebytím. Jaroslav Lenhart

www.svobodny-statek.cz