Tělo a nové vědomí

(15.05.2020, 13:30, Hlavní sál)

Yehuda Tagar, Katarína Králiková, Gabriela Dušková

Yehuda Tagar - psychophonetika, Katarina Kralikova - eurytmie, Gabina Dušková - tělo v dnešní době, léčebná eurytmistka

ALLfest - Tělo a nové vědomí

Moderovaná panelová diskuse