ThetaHealing® v každodenním životě

(19.05.2018, 18:30, Balkón foyer - červený stan)

Aneb jak léčení ve stavu théta přispívá harmonickému životu

Přijďte se dozvědět více o jedné z nejsilnějších meditačních technik vytvořené Viannou Stibal a jak pomocí ní můžeme léčit, nebo změnit cokoli. Během přednášky se dozvíte, jak tato technika může přispět vašemu fyzickému, mentálnímu a emočnímu zdraví, stejně tak i dalšímu duchovnímu rozvoji. Budete seznámeni se 7 rovinami bytí, provedeni meditací do sedmé roviny bytí, ve které se dostáváme do mozkové vlny théta. Z této roviny pak také velmi snadno zhmotňujeme a provádíme léčení. Součástí přednášky, bude zhmotnění vašich přání, proto pokud si tak přejte, přijďte se seznamem :).

Lucie Švecová

Jsem žena-léčitelka. Mám dar vnímat souvislosti mezi duchovními zákony a každodenním praktickým životem a díky tomu pomáhám lidem léčit příčinu jejich problémů, tak aby mohli žít život, po kterém touží.

www.svecova-lucie.cz