Úroveň vědomí jako cesta k naplnění.

(18.05.2018, 18:30, Repre salonek)

Lineární vývoj Vědomí cestou Radosti. Nelinearitou do vyšších úrovní Vědomí..

"Ve správné úrovni Vědomí přichází pocit Naplnění. V tomto stavu cítíme např. štěstí, radost, spokojenost. Je to úroveň Vědomí, kde jsme doma. Jsme sami sebou. Už i vědomá cesta k této ""domovské"" úrovni Vědomí nás naplňuje. Proto chceme inspirovat k práci s Vědomím. Vysvětlíme, jak můžeme s Vědomím pracovat a dovést se k Naplnění. Můžeme si vybrat Lineární - postupnou nebo - i Nelineární - skokovou cestu k naplnění. Lineární cestou je např. cesta Radosti. Kdo si předurčil prožívat vyšší úrovně Vědomí, potřebuje pracovat s Vědomím nelineárně. Nelinearita je cesta do vyšších stavů - úrovní Vědomí, jako jsou Osvícení, Čistota.... Vše rádi vysvětlíme. "

Pavel Legner, Petra Hrůzková

Jmenujeme se Pavel a Petra a jsme životní partneři. V našich životech jsme měli oba na první pohled zcela odlišné zkušenosti, jedno nás však spojuje…touha po vnitřním vývoji a růstu, jinými slovy touha po krystalicky čisté pravdě a lásce v nás samých vedoucí „domů“ – k božství v nás. K této dobrodružné cestě jsme oba vybaveni jemnocitem, vizemi, možností číst energetické pole, uměním pracovat s energiemi, trpělivostí, vírou, tak trochu bláznovstvím a některými dalšími dary. Rádi vás budeme inspirovat sdílením, chcete-li.

Petra Hrůzková - 731873373. Pavel Legner - 603162540