UZDRAVENÉ TĚLO

(16.05.2020, 13:30, Taneční sál)

Prožitkový workshop zaměřený na vnímání a vedení mocné, sebe regenerující síly uvnitř v těle

Na workshopu UZDRAVENÉ TĚLO se skrze různé praxe naladíme na zapomenutou sílu, která nám proudí uvnitř v těle. Jedná se o mocnou energii, která v momentě, kdy se rozhodnete, že si skrze ní začnete tvořit vlastní realitu, projeví ohromný potenciál, jenž v sobě nese. Společně se otevřeme možnosti plného uzdravení. S uvolněným, otevřeným tělem, to díky vědomé volbě, je možné.

Gabriela Dušková

Gabriela Dušková je lektorkou seminářů zaměřených na uzdravení těla. Propojují se v nich témata spojená s posvátnou geometrií, mystikou, kvantovou fyzikou, všeobecně s poznatky moderní vědy. V roce 2011 začala vést kurzy Školy Rozpomínání, která byla o rok dříve založená v americké Sedoně Drunvalo Melchizedekem. Dva roky poté postavila svépomocí přírodní, slaměno-hliněný domek na Vysočině, který má tvar Jádra (Vesica). Přeložila knihu Žít v srdci a vydala Kmen mnoha barev od Malé Babičky. Mnoho let praktikuje Qigong (čchi kung). V Brně vede pravidelné lekce. Je vegetariánkou, v létě pořádá víkendové pobyty na práně a také pobyty pro rodiče a děti v Malém Ratmírově. Baví ji propojovat kruhy, tvořit přirozenou matrici Květu Života na planetě Zemi. Má báječného syna Ottu.

www.vesica-news.com