Válečnické stravování

(16.05.2020, 18:00, ALLfest Live)

Dávný válečník vs. moderní muž vyprovokovat a probudit válečnický instinkt/hlad po životě

Autorem válečnického stravování je bývalý šéf speciálních izraelských jednotek Ori Hofmekler, Ori je umělec a vášnivý průzkumník v oblasti síly, cvičení, stravování. Je autorem mnoha knih nejznáměmější je The warior diet a Anti-estrogenic diet. Zdenek Weber je zakladatelem organizace mužský kruh, mentorem. ve 27 letech jsem přestal hrát aktivně hokej a každý den sportovat, postupně jsem přibral 30 Kg, The Warior diet/válečnické stravování a jeho filozofie je jeden z důležitých elementů na mé cestě zpět k plné síle, a zdravé seberegulaci.

 

Zdeněk Weber

Zdeněk je sociální a spirituální inovátor a mentor. Ve své práci a projektech spojuje moudrost mystických tradic, nejnovější poznatky z terapie a neformální pegagogiky, eko-psychologie a práce s traumatem. Jeho záměrem a vizí je celistvá prosperita. Hlavními způsoby realizace jeho vize jsou osobní sezení a konzultace, kurzy, mystické poutě, meditační retreaty, vision questy, semináře, přednášky, publikace knih a také působení v Nadačním fondu pro rozvoj plného vědomí. Za posledních 15 let prošlo jeho aktivitami přes 5000 účastníků. Je autorem 3 knih Láska bez pout, Já, muž, První krok.

www.siladuse.cz