Vtělená moudrost kruhu

(16.05.2020, 10:30, Hradní sál)

Společně vytvoříme kruh, ve kterém budeme naslouchat moudrosti těla a sdílet příběhy s ní spojené.

Zveme vás ke sdílenému prožitku kolektivní inteligence. Vytvoříme kruh, budeme naslouchat moudrosti těla, sdílet příběhy s ní spojené a otevřeme prostor AHA momentům.

Kruhy pro změnu paradigmatu propojují a vytváří podněty pro posun úrovně myšlení, ze které konáme. Přináší novou perspektivu, uvědomění si souvislostí a schopnost nadhledu. Každý kruh je unikátní, ale vždy nás vede k vědomí sounáležitosti, k souladu s přirozenými hodnotami člověka a k poznání, že skutečné životní změny se odehrávají směrem zevnitř ven. Jde o vyzrálý efektivní komunikační nástroj, který přesahuje možnosti a potenciál všech účastníků dohromady a přináší nečekané výstupy a "aha" momenty. Společně s námi do kruhu "Vtělená moudrost" usednou: Prof. Jan Rak, MUDr. Jan Vojáček, Pavel Moric, Margit Slimáková, Denisa Říha Palečková, Simona Babčáková a další. Kruhem nás provedou Stanislav Stejskal a Lenka Melicharová.

Kruhy změny paradigmatu (Změna paradigmatu, z.s.)

Přinášíme kolektivní komunikační nástroj, který do současné společenské situace vnáší novou perspektivu a porozumění souvislostem. Tato efektivní metoda se zaměřuje na potenciál kolektivní inteligence, jež přesahuje mentální kapacitu všech zúčastněných dohromady. Přináší tak nečekané výstupy, uvědomění v podobě "aha" momentů a konstruktivní řešení. Reálnými prožitky v kruhu se vytváří podněty, které dlouhodobě posouvají úroveň myšlení, z níž konáme. Posun paradigmatu směřuje ke spolupráci, sebedůvěře a spoluzodpovědnosti.

https://www.zmena-paradigmatu.cz