Vzdělávání jinak

(18.05.2018, 12:00, Hlavní sál)

Michal Vodička, Veronika Vieweghová, Veronika Karoušová, Dáda Hádková, Zdeňka Staňková

Michal Vodička, Veronika Vieweghová, Dáda Hádková, Zdeňka Staňková

Michal Vodička, Veronika Vieweghová, Dáda Hádková, Zdeňka Staňková

Michal Vodička Je mi 40 let. Jsem otec 2 kluků ve věku 7 a 9 let. Osobnímu a duchovnímu rozvoji se věnuji již téměř 5 let. Třináctý rok pracuji jako učitel. Jedenáct roků na osmiletém gymnáziu v Prostějově a od května 2016 ve ScioŠkole v Olomouci na 1. a 2. stupni.  Mým posláním je práce s dětmi. V Olomouci vedu 2. rokem Mužský kruh. Mým cílem je dosáhnout spolupráce otců. Vytvoření skupiny chlapů, kteří budou vzájemně sdílet své radosti, starosti, koníčky, budou se setkávat a především podporovat v trávení času s vlastními dětmi. Chci dosáhnout pořádání přechodových rituálů pro dospívající chlapce.

Veronika Vieweghová, vystudovaná diplomovaná zdravotní sestra, absolvovala kurzy o vývoji a péči dětí, mnoho vzdělávacích a psychologických seminářů, jako například: Kritické myšlení, Montessori peagogika,  psychologie dětí podle MBTI, kurz Respektovat a být respektován, Krizová intervence, základy Biosyntézy...), kurz laktační poradkyně a Duly. Založila a vedla Rodinné centrum Putti. Své dvě dcery šest let vzdělávala doma. Nyní pokračuje v projektu Škola pro mě, který pomáhá rodičům, průvodcům a učitelům hledat přirozenější způsoby vzdělávání, vytváří podpůrné skupiny pro rodiče „domškoláků" a školní pedagogické sbory.
Vede seberozvojové a meditačně-taneční semináře pro ženy i pro páry. Součástí její práce jsou individuální konzultace v oblasti osobního rozvoje. http://www.skolaprome.eu

Zdeňka Staňková už pět let pracuje, přednáší, lektoruje a píše pro iniciativu SvobodaUčení.cz. Má dvě děti, 15 a 9 let, mladší dceru v domácím vzdělávání. Pracovala ve školce, spoluzaložila komunitní školu s názvem NEšKOLA. "Škola, jakkoli pokroková a „dobrá“, je stále instituce, která je součástí systému. Z teenagerů, které vidím okolo sebe, a kteří byli hladoví po tom učit se vše, co kolem sebe vidí, jsou po devíti letech školní docházky často průměrní žáci, které nic moc nebaví, nezajímá, nevědí co chtějí a jak toho dosáhnout. Jsou závislí na vnějším hodnocení, očekávají příkazy a návod, jak je plnit. Velká část viny leží na nás, rodičích, a je velice těžké si to přiznat. Ale velká část viny leží také na škole a celém našem vzdělávacím systému. Na sobě mohu pracovat, měnit se a učit se od dětí, jako to dělám už tolik let. Vzdělávací systém nezměním mávnutím kouzelného proutku. Přesto se o to ve Svobodě učení snažíme." https://www.svobodauceni.cz/

Dana Hádková - Děti jsou vystaveny vlivu mocných šiřitelů hodnot – médiím, internetu. Od pedagogů se v rámci RVP očekává formování dětských osobností, ale systematicky se žádný předmět hodnotovému žebříčku nevěnuje.
Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, vytvářet kvalitní vztahy a naplno rozvíjet jejich akademický i vnitřní potenciál,  učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. V tomto inkluzivním vzdělávacím konceptu je pro žáky a studenty výzvou nalézt vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii a porozumět životním hodnotám.
Způsob práce, kterým bude ukázková lekce vedena, vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky sestry Cyril Mooney, míří k lepším akademickým výsledkům, dlouhodobě a v praxi použitelným znalostem, dovednostem a schopnostem. 
Učitelům pomáhá najít klíč ke zvládnutí inkluzivního prostředí, v mnoha školách často skokově nového a velmi náročného (s příchodem nových žáků od roku 2016), a to při relativně vysokých počtech žáků ve třídě.
Metoda ctí velmi náročnou a nadmíru zodpovědnou pozici učitele, nerozporuje dosavadní didaktické přístupy a je nápomocná při komunikaci s rodiči. www.skolacyril.org