Work-life balance?

(19.05.2018, 18:40, Hlavní sál)

Přednáška

Libor Malý

Ten, jehož karma ho přivedla: - k úspěchu a bohatství v podnikání, - díky praktikování učení Dzogchenu k prohlédnutí podstaty všech jevů a smyslu života, - a říká se o něm, že je filantropem.

www.hearth.net