Zahajovací ceremonie dle slovanské tradice

(17.05.2019, 12:00, Atrium)

Zahajovací ceremonie dle slovanské tradice

Jako vše veliké, co začíná, si zaslouží úctu a poděkování. Náš obřad bude poděkování předkům naší země, silám, které vytvářejí vesmír a také to, co celý vesmír spojuje - láska. Festival je zaměřený právě na toto téma, tedy právě pro lásku a emapatii bude celá práce věnována. Součástí obřadu bude očista, návod, jak si vlastní obřad udělat a také ukázky našich českých posvátných tanců.

Zdeněk Ordelt, Nami Maria Lada, Martina Výborná, Slovanský kruh

Zakladatel organizace Slovanský kruh, z.s.. Již 15 let se věnuje šamanismu a buddhismu. Posledních 11 let se aktivně podílí na obnově našich domorodých tradic. V duchu naší západo-slovanské přírodní tradice založil školku a dětský klub, akademii, vede obřady a podílí se na vývoji a předávání přírodní vzdělávací metodiky. Je členem Slovanského rodového sněmu, kde je zástupcem pro ČR a taktéž v kongresu ECER ( European Congress of Ethnic Religion). Založil projekt pro legalizaci slovanské spirituality v ČR a věnuje se hudbě se skupinou Svarga.

www.slovanskykruh.cz

                                                                       http://www.slovanskykruh.cz/2019/03/clovek-priroda-a-samanismus-zivot-a-smrt-18-2-2019/