Zdravá sebeláska

(18.05.2019, 14:30, Modrý sál)

Dětství má zásadní vliv na kvalitu prožívání našeho života.

Dětství má zásadní vliv na kvalitu prožívání našeho života. Ukazuje se, že naplnění našich základních potřeb (ochrana, péče, láska, pozornost, přijetí) a podmínky života v raném dětství (potřeba mít své místo a materiální uspokojení) významně formují naši osobnost. V této etapě našeho života se tvoří úroveň naší sebehodnoty a sebelásky a naše pozdější schopnost vytvářet vztahové vazby.

Míla Lukášová

Původně jsem vystudovaná akademická sochařka, od Boha obdařená silným sociálním cítěním. Touha po duchovním naplnění a potřeba pomáhat druhým je mým hnacím motorem již od dětství. Stejně silná je i moje touha po poznání a sebezdokonalování, neboť si uvědomuji, že skutečná pomoc je podmíněna moudrostí. Při hledání účinné metody pomoci druhým jsem se setkala s Andrejem Dragomireckým, který mne seznámil s hlubinnou regresní psychoterapií. Od ní se odvíjí moje nynější psychoterapeutická činnost. Několik let jsem Andrejovi asistovala při výchově nových terapeutů. Od léta 2001 pořádám své vlastní kurzy zaměřené zejména na regresní terapii. Jejich smyslem není jenom vychovávat nové terapeuty, ale především hluboké poznání sebe sama a z toho vyplývající transformace vědomí. Vedena svou intuicí postupně rozšiřuji své působení na oblasti práce s automatickou kresbou, přivtělenými duchy, stínovými tématy osobnosti, pomoci bližnímu při odchodu z těla (při smrti) a pomoci při procesu osobní a psychospirituální krize. Velmi intenzivně se věnuji individuálnímu poradenství a terapeutické praxi. Několik let přednáším po celé republice na různá témata – například vliv početí, prenatálního vývoje a porodu na kvalitu prožívání; vztahy; naši osobní andělé; životní krize a vědomé umírání. Konec chatu Napište zprávu...

www.milalukasova.cz