Jak komunikovat v době krize

(16.05.2020, 11:50, ALLfest Live)

Jak komunikovat v době krize

Mgr. Monika Hasalová

Mgr. Monika Hasalová je známá pro svou autentičnost, zkušenost a hlubokou moudrost, kterou s láskou přináší. Považuje spiritualitu za přirozenost, kterou pomáhá znovu objevit v každém z nás. Pracuje s myslí, srdcem i tělem skrze vedení tě osobní zkušeností. Monika vede Univerzitu vědomého života AMONIT a předává zkušenosti starobylých nauk aplikované na současné potřeby a možnosti. Je zakladatelkou Školy vědomé mysly a vědomého slova. Slova s obsahem jsou její vášní, považuje český jazyk za magický a spirituální. Mluví s respektem ke každému slovu a vy cítíte to, co předává. Je autorkou On-line programů, v tématu Hojnost, Zdraví, Vztahy a meditace. A nyní pro vás otevírá Akademii Dechu. Dech je jízdním zvířetem tvé mysli a nosilekou vědomí, odveze tě mysl kam chce a nebo ji řídíš ty?

www.monikahasalova.cz