ŽENA něha, jemnost, láska

(18.05.2019, 12:30, Modrý sál)

Jaké místo mají tyto kvality v dnešní době? Jak se jim otevřít a jak si je dovolit žít?

Láska, jemnost, citlivost. Neuchopitelné a na první pohled neviditelné kvality. Přesto dobře cítíme, jestli v našich životech jsou nebo chybí. Jak si je však dovolit žít v dnešní rychlé době zaměřené na výkon, kvantitu, okamžitou odezvu a soutěživost? V současnosti jsme často i my ženy akční, rozvíjíme své vnitřní muže a zaměřujeme se na cíl a výkon, ale dovolíme si být také jemné, něžné a prozářené láskou? Citlivé vůči sobě, svému tělu a svým potřebám? Citlivé vůči ostatním? A respektujeme při tom své hranice? Dovolíme si i ve spoustě každodenních činností dát prostor své nejjemnější ženské esenci, láskyplně tvořit svůj život a rozvíjet své jedinečné dary a talenty? Prožitková přednáška pro ženy i vnitřní ženy odvážných mužů :-)

Martina Slabá

Věnuji se rozvíjení ženství, přirozených ženských kvalit (jemnosti, vnitřní síly, citlivosti, divokosti, vášně a propojení s přírodou, jejími cykly a proměnami) a cestě ženy ke své přirozenosti a hlubinné tvořivosti. Zaměřuji se na každodenní vylaďování cesty k sobě s povoláním, partnerstvím, mateřstvím i dalšími oblastmi života. Zajímá mě, jak zůstat i v gejzírech každodenních činností ve spojení se svým nitrem a moudrostí svého těla, jak být naplněná láskou a citlivá a zároveň respektovat sebe a své hranice. Věnuji se také rozvíjení vztahů mezi ženami a muži založenými na vzájemné úctě, lásce a touze po hloubce a plnosti. Před 29 lety jsem následovala volání svého vnitřního hlasu, jakkoli nerozumné se to tehdy v živé porevoluční době zdálo být, a vydala se cestou, na které byl prostor i pro rozvíjení jemné ženské stránky. Jsem autorkou knihy Žena s prožitkovými mandala kartami, Omalovánek pro vnitřní dítě Žasnoucíma očima a mnoha mandal. Žiju se svým mužem. Jsme rodiče dvou dospělých dcer.

www.martizena.cz