Životní krize jako příležitost

(19.05.2018, 12:00, Hradní sál)

Promítání filmu "Z temnoty duše... světlo" - beseda s Viliamem Poltikovičem (host Josef Formánek)

Film o psychospirituální krizi - fenoménu dnešní doby.​ Příběhy lidí a terapeutů, kteří je chtějí s vámi sdílet.

Pojem a význam psychospirituální krize jsou široké veřejnosti téměř neznámé, často o nich neví ani ti, kteří ji prožívají. Ale počet lidí s touto zkušeností výrazně narůstá. Psychospirituální krize přichází náhle a nečekaně – daný člověk je ohromen i zmaten neobyčejnými prožitky. Má výrazné a překvapivé změny vnímání, vědomí, emocí, například opouští vědomím své tělo, má vnitřní vize, vnímá různá světla, energie ve svém těle i ve vesmíru, často má i neobvyklé tělesné prožitky. To vše může být chvílemi i opojné, ale i dlouhodobě nepříjemné až nesnesitelné a člověk pak přestává fungovat v běžném životě, jeho okolí neví, co se s ním děje, a problém se často a zbytečně řeší psychofarmaky a pobytem na psychiatrii. O co se jedná a jak takovou zkušeností co nejlépe projít, nás ve filmu seznámí zkušení odborníci – Stanislav Grof, Michael Vančura, Milan Hrabánek a další. Se strhující upřímností se o svou zkušenost ve filmu podělí i lidé, kteří psychospirituální krizí prošli https://www.ztemnotydusesvetlo.com/
Zdroj: www.holos.cz

Viliam Poltikovič

od dětství ho provází zájem transcendenci a zkušenosti s ní. Zájem o vědecké poznání vyústil ve studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Záhy však přišlo i poznání limit vědeckého přístupu a po roce studia odchází na praxi do Československé televize Praha a poté na studium FAMU - Katedra dokumentární tvorby. Před rokem 1989 točil filmy s psychologickou a sociologickou tématikou, po roce 1989 se zaměřuje na dokumentární filmy se spirituální tématikou. Pracuje i jako kameraman, fotograf, píše knihy. Dosud natočil přes 150 filmů.

www.poltikovicovi.com