Životní poslání a Limbický otisk

(20.05.2018, 12:00, Modrý sál)

Co je životní poslání? Jak ho rozpoznat , definovat a žít? Co nám v tom brání? A co s tím?

Interaktivní přednáška věnovaná tomu, co je důležité při naplnění životního poslání. Jako ho rozeznat. Jak se vypořádat s emocemi, překážkami na cestě?

Mgr.art Zuzana Hozhoni

Certifikovaná lektorka přepisů Limbického otisku, které přináší trvalé změny člověka v každodením životě. Lektorka s dlouholetou praxí, autorka transformačních seminářů Přepisů Limbického otisku, „ZnovuZrození“. Je také publicistka článků v Čechách i na Slovensku. Neustále rozvíjí a rozšiřuje techniky a pochopení limbického otisku. Ve své práci se věnuje základním, často nevědomým nastavením člověka v oblastech jako je: početí, porod, tělo, vztahy, intimita, sebeláska, partnerství, komunikace, peníze, životní postavení, vina, víra, Bůh-Bohyně, strava, kondice mozku....za účelem zkvalitnění života ve směru svobody, probuzení a rozšíření vědomí na úrovni 3 mozků. Důsledky této práce jsou trvalé změny v životě člověka, vědomější bytí a utváření každodennosti na planetě. Její učitelka je samotná Elena Tonetti. Více na www.hozhoni.eu

www.hozhoni.eu