Pokyny pro vystavující a vystupující

Všeobecné podmínky pro účinkující, vystavující a prodávající (dále jen účastníci akce)

 • Organizátor si vyhrazuje právo na výběr přednášejících, témat i jejich umístění v čase a prostoru ALLfestu.
 • Potvrzením se účastníci akce zavazují, že budou prezentovány pouze dohodnutá témata, služby, produkty či aktivity a budou dodržovány veškeré pokyny a doporučení organizátora zajišťující klidný průběh akce. Zároveň není možné instalovat kamkoliv do prostoru konání akce žádné rollupy, propagační materiály nebo jiné předměty, které nebyly předem konzultovány s organizátorem.
 • Účinkující nesou plnou zodpovědnost za bezpečnosti při vlastních workshopech a aktivitách na ALLfest setkání. Zavazují se vytvářet přátelské a bezpečné prostředí vhodné pro všechny věkové skupiny. Psi a další zvířecí doprovod musí být na vodítku. Účinkující toto stvrzují svou přítomností na ALLfestu. Pokud nedodržují pokyny, může být jejich činnost na ALLfestu zastavena.
 • Organizátor neproplácí cestovné ani jiné náklady účinkujících a vystavujících, pokud není dohodnuto jinak.

Účastník se zavazuje

 • dodržovat v průběhu akce veškerá nařízení, předpisy a zákony platné v ČR (hygiena, ČOI, ochrana spotřebitele atd.)
 •  udržovat přidělený prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku   
 •  po ukončení akce uklidit svůj přidělený prostor
 •  nebude parkovat nebo skladovat zboží na jiném než určeném místě
 •  přinést si vlastní prodlužovací kabely nutné k připojení a ostatní vybavení pro daný prodej odpovídající současným normám – za elektroinstalaci od místa určeného k připojení ručí nájemce ( ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41 od.2)
 • na požádání přítomného technika je povinen předložit revizní zprávu o připojení a spotřebičích
 • Rádi bychom vás upozornili, že na ALLfestu není povoleno užívání jednorázových plastových obalů (tj. kelímků, talířku, příborů, brček apod.). Proto doporučujeme všem prodejcům, aby si dopředu zajistili adekvátní množství ekologických gastro obalů a rozložitelné jednorázové nádobí na své zboží. 

 • ALLfest nepodporuje produkty živočišné výroby, hlavně masa. Tímto váš žádáme, abyste připravili především vegetariánské, veganské či raw pokrmy a respektovali naše přání, které má z našeho pohledu své opodstatnění i přesah. Děkujeme za pochopení. 

 • Na ALLfestu není dovoleno užívání jakýchkoliv "medicín", omamných látek, drog, alkoholu, cigaret

Specifické požadavky řešte prosím s garanty jednotlivých sekcí, viz kontakty.

Vykládka a nakládka

Příjezd na Ranč Telč v pátek od 12 do 16.h. Po dohodě lze přijet dříve. Autom je možno přijet na místo vykládky a dále zaparkovat na místa tomu určená. Není možné odinstalovávat stánek v průběhu programu festivalu. ALLfest začne v pátek ve 20h a bude ukončen v neděli 14.5. ve 13h.

Pokyny pro vystavovatele

 • Instalace uměleckých děl a výzdoba probíhá stejně jako u stánků
 • Organizátoři si vyhrazují právo na umístění děl podle charakteru umění a designu prostoru. Instalaci budou provádět umělci ve spolupráci s organizátory a techniky.
  • Každý vystavovatel musí mít vlastní instalační materiál, prodejní cedulky a ceník.
 • Obrazy musí být opatřeny háčky a uměleckým lankem. 
  • Instalovaná díla a předměty musí být podepsány.
 • Vystavovatel ručí za zajištění bezpečnosti (díla musí být zajištěna proti pádu, převrhnutí), pojištění a dopravu.
 • V případě poškození přiděleného výstavního prostoru hradí vzniklou škodu vystavovatel.
 • Deinstalace uměleckých děl proběhne v neděli po skončení programu ALLfestu.
 • ALLfest neručí za zboží vystavovatelů v průběhu festivalu. Každý vystavovatel je povinnen si zboží hlídat a zajistit bezpečí sám.

Pokyny pro prodejce

 • Instalace stánků bude probíhat od pátku 12. 5. od 8.00 do 16.00 hod.
 • ALLfest se otevírá účastníkům v 18.00h a ve 20.00h začíná páteční program. Každý další den je vstup pro návštěvníky od 8.30h. Program začíná v 9.00h. Ukončení programu proběhne ve 23.30 h
 • Prodejce se musí zaregistrovat se u hlavního vjezdu na informacích, kde obdrží identifikační pásku. 
 • Organizátor neručí za zboží umístěné na stáncích.
 • Deinstalace stánků proběhne v neděli 14. 5. po skončení programu, tj. po 13.00h

Podmínky pro výdej občerstvení a další prodejce :

Rádi bychom vás upozornili, že na ALLfestu není povoleno užívání jednorázových plastových obalů (tj. kelímků, talířku, příborů, brček apod.). Proto doporučujeme všem prodejcům, aby si dopředu zajistili adekvátní množství ekologických gastro obalů a rozložitelné jednorázové nádobí na své zboží. 

ALLfest nepodporuje produkty živočišné výroby, hlavně masa. Tímto váš žádáme, abyste připravili především vegetariánské, veganské či raw pokrmy a respektovali naše přání, které má z našeho pohledu své opodstatnění i přesah. Děkujeme za pochopení. 

Pokyny pro účinkující

 • Po příjezdu na akci se zaregistrujte u hlavního vchodu, kde obdržíte další pokyny a informace o místě vystoupení.