Pokyny pro účastníky

Všeobecné podmínky pro účinkující, vystavující a prodávající (dále jen účastníci akce)

 • Organizátor si vyhrazuje právo na výběr přednášejících, témat i jejich umístění v čase a prostoru ALLfestu.
 • Potvrzením přihlášky se účastníci akce zavazují, že budou prezentovány pouze dohodnutá témata, služby, produkty či aktivity a budou dodržovány veškeré pokyny a doporučení organizátora zajišťující klidný průběh akce. Zároveň není možné instalovat kamkoliv do prostoru konání akce žádné rollupy, propagační materiály nebo jiné předměty, které nebyly předem konzultovány s organizátorem.
 • Organizátor neproplácí cestovné ani jiné náklady účinkujících a vystavujících. 

Účastník se zavazuje

 • dodržovat v průběhu akce veškerá nařízení, předpisy a zákony platné v ČR (hygiena, ČOI, ochrana spotřebitele atd.)
 •  udržovat přidělený prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku   
 •  po ukončení akce uklidit svůj přidělený prostor
 •  nebude parkovat nebo skladovat zboží na jiném než určeném místě
 •  přinést si vlastní prodlužovací kabely nutné k připojení a ostatní vybavení pro daný prodej odpovídající současným normám – za elektroinstalaci od místa určeného k připojení ručí nájemce ( ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41 od.2)
 • na požádání přítomného technika je povinen předložit revizní zprávu o připojení a spotřebičích
 • Rádi bychom vás upozornili, že na ALLfestu není povoleno užívání jednorázových plastových obalů (tj. kelímků, talířku, příborů, brček apod.). Proto doporučujeme všem prodejcům, aby si dopředu zajistili adekvátní množství ekologických gastro obalů a rozložitelné jednorázové nádobí na své zboží. 

 • ALLfest nepodporuje produkty živočišné výroby, hlavně masa. Tímto váš žádáme, abyste připravili především vegetariánské, veganské či raw pokrmy a respektovali naše přání, které má z našeho pohledu své opodstatnění i přesah. Děkujeme za pochopení. 

Specifické požadavky řešte prosím s garanty jednotlivých sekcí, viz kontakty.

Vykládka a nakládka

Příjezd ke kulturnímu centru je z ulice Vojtěšská na parkoviště. Odtud je nutné zboží dopravit do budovy na vozíku. Doporučujeme přivézt si vlastní vozíky či rudl. Vyhnete se dlouhému čekání na zapůjčení vozíku v místě a dohadování s ostatními prodejci. 

POZOR! Jsou zde nainstalované kamery, policie prostor hlídá a řeší situaci odtahem a pokutou. 
Prostory jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 22.00 hod. 
Uzamčení Kulturního centra je ve 23.00 hod. 

Pokyny pro vystavovatele

 • Instalace uměleckých děl a výzdoba probíhá od středy do pátku 15.5.2020
  (středa a čtvrtek od 8.00 do 16.00 hod., pátek od 8.00 do 10.30h).
 • Organizátoři si vyhrazují právo na umístění děl podle charakteru umění a designu prostoru. Instalaci budou provádět umělci ve spolupráci s organizátory a techniky Kulturního centra.
  • K přepravě uměleckých děl vám bude zapůjčen vozík.
  • Každý vystavovatel musí mít vlastní instalační materiál, prodejní cedulky a ceník.
 • Obrazy musí být opatřeny háčky a uměleckým lankem. 
  • Instalovaná díla a předměty musí být podepsány.
 • Vystavovatel ručí za zajištění bezpečnosti (díla musí být zajištěna proti pádu, převrhnutí), pojištění a dopravu.
 • V případě poškození přiděleného výstavního prostoru hradí vzniklou škodu vystavovatel.
 • Deinstalace uměleckých děl proběhne v neděli po skončení programu ALLfestu.

Pokyny pro prodejce

 • Instalace stánků bude probíhat ve čtvrtek 14. 5. od 8.00 do 16.00 hod., pátek 15. 5. od 7.00 do 11.00 hod.
 • ALLfest se otevírá účastníkům v 12.00h a ve 13.00h začíná páteční program. Každý další den je vstup pro návštěvníky od 8.30h. Program začíná v 9.00h. Ukončení programu a uzavření prostor proběhne od 22.30 do 23.30h
 • Prodejce se musí zaregistrovat se u hlavního vchodu na informacích, kde obdrží identifikační pásku. 
 • Organizátor neručí za zboží umístěné na stáncích.
 • Deinstalace stánků proběhne v neděli 17. 5. po skončení programu, tj. po 18.00h

Podmínky pro výdej občerstvení a další prodejce :

Rádi bychom vás upozornili, že na ALLfestu není povoleno užívání jednorázových plastových obalů (tj. kelímků, talířku, příborů, brček apod.). Proto doporučujeme všem prodejcům, aby si dopředu zajistili adekvátní množství ekologických gastro obalů a rozložitelné jednorázové nádobí na své zboží. 

ALLfest nepodporuje produkty živočišné výroby, hlavně masa. Tímto váš žádáme, abyste připravili především vegetariánské, veganské či raw pokrmy a respektovali naše přání, které má z našeho pohledu své opodstatnění i přesah. Děkujeme za pochopení. 

Pokyny pro účinkující

 • Po příjezdu na akci se zaregistrujte u hlavního vchodu, kde obdržíte další pokyny a informace o místě vystoupení.
 • Počítače v jednotlivých sálech jsou k dispozici, přineste si prezentaci na flash disku.

Kontakty

Art, vstupenky, technické možnosti objektu

Eva Husáková
724 784 499

Hudba a osvětlení 

Marek Ženkl
777 710 074

Stánky

Naďa Kyzlíková
606 246 606

PC vybavení 

Zdeněk Příkopa
606 625 964

Hudební vystoupení

Jiří Hospodka
739 573 798