Pokyny pro účastníky

Všeobecné podmínky pro účinkující, vystavující a prodávající (dále jen účastníci akce)

 • Organizátor si vyhrazuje právo na výběr přednášejících, témat i jejich umístění v čase a prostoru ALLfestivalu. 
 • Potvrzením přihlášky se účastníci akce zavazují, že budou prezentovány pouze dohodnutá témata, služby, produkty či aktivity a budou dodržovány veškeré pokyny a doporučení organizátora zajišťující klidný průběh akce. Zároveň není možné instalovat kamkoliv do prostoru konání akce žádné rollupy, propagační materiály nebo jiné předměty, které nebyly předem konzultovány s organizátorem.
 • Organizátor neproplácí cestovné ani jiné náklady účinkujících. 

Účastník se zavazuje

 • dodržovat v průběhu akce veškerá nařízení, předpisy a zákony platné v ČR (hygiena, ČOI, ochrana spotřebitele atd.)
 •  udržovat přidělený prostor a jeho okolí v čistotě a pořádku   
 •  po ukončení akce uklidit svůj přidělený prostor
 •  nebude parkovat nebo skladovat zboží na jiném než určeném místě
 •  donést si vlastní prodlužovací kabely nutné k připojení a ostatní vybavení pro daný prodej odpovídající současným normám – za elektroinstalaci od místa určeného k připojení ručí nájemce ( ČSN 33 00-7-740, ČSN 33 2000-4-41 od.2)
 • na požádání přítomného technika je povinen předložit revizní zprávu o připojení a spotřebičích

Specifické požadavky řešte prosím s garanty jednotlivých sekcí, viz kontakty.

Vykládka a nakládka

Příjezd ke Kulturnímu centru je pouze z Vojtěšské ulice. Zde je možné zajet přímo až k objektu a vyložit. Poté je nutné přeparkovat na vyhrazené parkoviště. Z ulice Na Valech není příjezd povolen.

POZOR! Jsou zde nainstalované kamery, policie prostor hlídá a řeší situaci odtahem a pokutou. 
Prostory jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 22.00 hod. 
Uzamčení Kulturního centra je ve 23.00 hod. 

Pokyny pro vystavovatele

 • Instalace uměleckých děl a výzdoba probíhá od středy 15. 5. do pátku 17. 5.
  (vždy od 8.00 do 16.00 hod.).
 • Organizátoři si vyhrazují právo na umístění děl podle charakteru umění a designu prostoru. Instalaci budou provádět umělci ve spolupráci s organizátory a techniky Kulturního centra.
  • K přepravě uměleckých děl vám bude zapůjčen vozík.
  • Každý vystavovatel musí mít vlastní instalační materiál, prodejní cedulky a ceník.
 • Obrazy musí být opatřeny háčky a uměleckým lankem. 
  • Instalovaná díla a předměty musí být podepsány.
 • Vystavovatel ručí za zajištění bezpečnosti (díla musí být zajištěna proti pádu, převrhnutí), pojištění a dopravu.
 • V případě poškození přiděleného výstavního prostoru hradí vzniklou škodu vystavovatel.
 • Deinstalace uměleckých děl proběhne v neděli 19. 5. po skončení programu.  

Pokyny pro prodejce

 • Instalace stánků bude probíhat ve čtvrtek 16. 5. od 8.00 do 16.00 hod., pátek 17. 5. od 7.00 do 11.30 hod.
 • Prodejce se musí zaregistrovat se u hlavního vchodu na informacích, kde obdrží identifikační pásku. 
 • Organizátor neručí za zboží umístěné na stáncích.
 • Deinstalace stánků proběhne v neděli 19. 5. po skončení programu. 

Pokyny pro účinkující

 • Po příjezdu na akci se zaregistrujte u hlavního vchodu, kde obdržíte další pokyny a informace o místě vystoupení.
 • Počítače v jednotlivých sálech jsou k dispozici, přineste si prezentaci na flash disku.

Kontakty

Art, vstupenky, technické možnosti objektu

Eva Husáková
724 784 499

Hudba a osvětlení 

Marek Ženkl
777 710 074

Stánky

Naďa Kyzlíková
606 246 606

PC vybavení 

Zdeněk Příkopa
606 625 964

Hudební vystoupení

Jiří Hospodka
739 573 798