Biologie vztahů

(17.05.2020, 12:30, Hradní sál)

Jak sociální sféra vztahů působí na fyziologické procesy

Zdraví a chronické nemoci v souvislostech. Cílem přednášky je pochopit kontext vzniku chronických nemocí, či udržení zdraví na časové ose a jak moc zdraví ovlivňuje vývojová trajektorie osobnosti. Jak sociální sféra vztahů ovlivňuje fyziologické procesy v těle a podílí se tak na udržení zdraví, či projevu nemoci. A jak vztahy mohou bránit uzdravení.

MUDr. Jan Vojáček, CFMP

Zdraví a chronické nemoci v souvislostech. Cílem přednášky je pochopit kontext vzniku chronických nemocí, či udržení zdraví na časové ose a jak moc zdraví ovlivňuje vývojová trajektorie osobnosti. Jak sociální sféra vztahů ovlivňuje fyziologické procesy v těle a podílí se tak na udržení zdraví, či projevu nemoci. A jak vztahy mohou bránit uzdravení.

www.janvojacek.cz