BOLEST - její příčiny a léčba

(16.05.2020, 18:00, Modrý sál)

interaktivní beseda s praktickým vhledem do prožitků diváků

Duchovní rámec tématu, duchovní přístup k tématu, praktická diagnostika a řešení problému

ZA-ZRAK

Zdeněk Chmela Petr Piňos Veronika Chmelová Diamantová

www.za-zrak.cz