JÁ-MY, jáMY, JÁmy

(19.05.2019, 15:30, Modrý sál)

Jak si ve vztazích udržet vědomí JÁ i MY, aniž bychom padli do jámy vztahu či individualismu

Mnoho lidí má v blízkých a dlouhodobých vztazích zkušenost, že buď pro společný vztah popře něco v sobě, upozadí se, nebo se prosadí na úkor vztahu. Často volíme kompromisy, ustupujeme, skrýváme se za maskami do svého nitra, v nějakém ohledu rezignujeme nebo dokonce vlastní já zmizí v závislosti na druhém. Naopak je také možné žít svoje já bez větších ohledů na druhého, na celek, či dokonce bez existence hlubokých blízkých vztahů. Dnes typickému individualismu pak chybí dovednost, jak se dostat k prožitku smysluplného „my“, tvořivé naplňující spolupráci s druhými nebo hlubokým osobním vztahům. Jednou z možností, jak lze zažít nové a hluboké vědomí sebe sama, druhých lidí i celku, je zážitek opravdového společenství, Community Building podle Scotta M. Pecka. Co dokáže s jednotlivci udělat několik jednoduchých vodítek k autentické komunikaci a skupinová dynamika, která se od toho odvíjí? V knize V jiném rytmu autor popsal čtyři fáze vývoje skupiny, které lze paralelně najít ve vývoji osobnosti člověka, energetického systému čaker, ve vývoji partnerských vztahů, skupin i dlouhodobých komunit. S dovedností procházet těmito fázemi může narůst jak spokojenost se sebou samými, v upřímných partnerských a rodinných vztazích, tak v mimořádně tvořivé spolupráci v zájmových a pracovních skupinách.

Lenka Kočí

Věnuji se celostnímu psychoterapeutickému poradenství, práci se skupinami, poradním kruhům a Community Building - Vytváření společenství podle Scotta M. Pecka. To vše k podpoře přirozeného, smysluplného života, seberealizaci a dobrým vztahům. Srdcovkou je pro mě zážitek společenství, stav flow, spirituální zážitek Ducha. Věřím tomu, že s ním, zvláště v dlouhodobých vztazích, přichází velký respekt, překlenutí a využití rozdílů, produktivní řešení konfliktů a mimořádná tvořivost. Žít toto ve své každodennosti je pro mě velká inspirativní výzva.