KNĚŽKY, APOŠTOLKY A PROROKYNĚ

(15.05.2020, 15:00, Hradní sál)

Gnostická triáda tělo – duše – duch v učení Ježíše a nové vtělení Ducha svatého.

Člověk je trojjedinou bytostí a podle zákonů Smaragdové desky v něm dochází ke spojení dvou opačných světů. Lidské tělo je hostitelem oživující duše, jejíž domov je součástí nekonečné sféry ducha. Ten byl ve starověkém Egyptě spojován se Sofií – Moudrostí a zasvěcenecky předáván kněžkami i apoštolkami Ježíše, jenž sám za nositelku Sofie označil Marii Magdalénu. Ježíšova tělesnost a pokrevenství, spojené s duší, se „protiskly“ v jeho prvorozené dceři – apoštolce Marii Salomé a v jejím potomstvu Svatého grálu. Po mnoha staletích pak byla ve středověké Evropě za nové vtělení Ducha svatého v roli ženského Krista uznána sv. Vilemína, dcera českého krále Přemysla Otakara II.

Dr. Hana Sar Blochová / Rosa de Sar

Dr. Hana Sar Blochová, jež své knihy píše pod pseudonymem Rosa de Sar, je absolventkou Přírodovědecké a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Aktivně se věnuje dějinám umění, filosofii, hudbě a alchymii a koncertně provozuje středověkou a vlastní hudbu. Vede školy praktické muzikoterapie a svobodných umění na Karlštejně.

www.sar-blochova.cz