Meditace smíchem

(15.05.2020, 17:30, Taneční sál)

OSHO aktivní meditace pro moderního člověka

Tanec a spontánní pohyb jsou tím nepřirozenějším způsobem, který nám otevírá cestu do hlubších dimenzí svého já. Propojíme se s tělem, budeme si ho všímat, ale necháme ho dělat, co bude chtít ono. Budeme ho následovat, necháme se vést jeho moudrostí. Tělo je brána, kterou známe nejlépe a kterou nejpřirozeněji vstoupíme do prostoru za myšlenkami a za emocemi. A to už budeme jen krůček od sestoupení do našeho úplného centra, do místa, kde všechno začíná, kde sídlí naše životní energie a odkud vychází naše zdraví. Starověcí moudří různých tradic znali důležitost tohoto centra v nás - naší hary. I my mu složíme poklonu, nacítíme se na něj a poznáme ticho, rozlehlost, klid a sladké prázdno uvnitř sebe. Vrátíme se tak do prostoru, kde najdeme nejhlubší odpočinek a odkud můžeme kdykoli načerpat nové síly na zvládání našich životních situací. A pak poznáme, že i situace, které se zdají obtížné, umíme procházet s lehkostí, klidem a tichou zvědavostí. Protože víme, že jsme “doma”, kde jsme silní, stabilní, v rovnováze, propojení se sebou a vším kolem nás v naprosté harmonii. A nic se neděje náhodou!

Sandipa

„……… Sandipa miluje meditace, miluje slunce, miluje život… Žila v OSHO meditačních komunitách, zcestovala svět, baví ji tanec a pohyb a užívá si objevování toho, co nikdy neumírá. Ráda sdílí tyto vášně a láká ostatní k nalezení svobody, opravdovosti a vnitřního klidu. Meditace se pro ni stala základním kamenem pro jakoukoli hlubší psychoterapeutickou práci. Propojila tak svou původní profesi psychologa s rozměrem spirituálním a pochopila, že pokud chceme poznat sebe a dosáhnout léčení a změny uvnitř nás, není to možné bez ponoření se do ticha, samoty a hluboké pravdy v nás, do míst odkud přichází skutečné léčení. Sandipu baví přinášet to, co se naučila v meditačních centrech do každodenního života, zpátky do reality běžných starostí. S vděkem pozoruje svůj posun v přijetí náročných situací s větším klidem, laskavostí a pokorou. Zároveň vnímá mnohem větší uspokojení z jemných maličkostí, plněji prožívá setkávání s lidmi a dívá se s menším strachem ke konci této poutě…….“

www.sandipa.cz