Výstava

(19.05.2019, 10:00, Kostel - bývalý jezuitský )

č.1: Umělecká Relaxační Výstava a Tvorba ALL umělců č.2: „VODA – UČME SE JÍ ROZUMĚT“ č.3: “Posvátná geometrie” krystalový portál - Nepodmíněné lásky

teplé oblečení se sebou
dobrovolné vstupné - vstup i bez festlivalového lístku

17.5. od 13.00 - 18h
18.5. a 19.5. od 10.00 - 18.00

Výstavy:
č.1: Umělecká Relaxační Výstava a Tvorba ALL umělců na téma: Láska, Vzájemnost a Empatie Výstava

č2: -„VODA – UČME SE JÍ ROZUMĚT“ (aneb VODA živel mezi mýtem a molekulou?) výstava je zapůjčená od Nadace CINDI při Státním zdravotním ústavu v Praze ve spolupráci s německým Ústavem pro výzkum proudění

č.3: -“Posvátná geometrie” krystalový portál _ Nepodmíněné lásky

Umění samo

č.1: Umělecká Relaxační Výstava a Tvorba | č.2: „VODA – UČME SE JÍ ROZUMĚT“ | č.3: Posvátná geometrie” krystalový portál - Nepodmíněné lásky

Bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii