Vztahy a sexualita u starých Slovanů

(18.05.2019, 12:00, Mužská zóna - u hradní vinotéky)

Jsou čeští muži připraveni na návrat posvátné sexuality? Mohou nás inspirovat pohanské obřady a mýty, třeba Přemysl + Libuše nebo Bivoj + Kazi?

Pro nové modely soužití žen a mužů dnes pošetile hledáme inspiraci v Asii a často ani netušíme, že i naše evropská domorodá tradice obsahuje hlubokou moudrost Slovanů a Keltů. Ta je obsažena v povestecha a mýtech, které jsou dnes překvapivě aktuální. 

Jan Kroča

Mgr. Jan Kroca je historik a průvodce po posvátných místech Evropy. Působí i jako ceremoniář Slovanského kruhu. www.jankroca.cz

www.geomancy.cz