Workshop - Handpan a jeho tóny

(17.05.2019, 14:00, Park V. Havla)

Handpan a jeho uzdravující vibrace

Handpan je jedna z mnoha vibračních technologií, která harmonizuje, odblokovává, uzdravuje a mnohem více. Jeho tóny, jež rozezvuční letmé doteky prstu, zklidnují nejen fyzické tělo a mysl, ale jdou mnohem hlouběji do vnitra bytí, odkud přítomnost je vědomým prožitkem. Jeho tóny přitahují nejen člověka, ale i oslovují zvířata a harmonizují prostor, ve kterém znějí.

Milan Zdvorilý

Na počátku byl srdcem vyslovený a daný záměr. Samotné tvoření tohoto hudebního skvostu, a také jedné z vibračních technologií, bylo započaté na židli u kulatého stolu bez ničeho, bez peněz, bez znalostí, jak to vytvořit a bez příslušného nářadí a pomůcek, pouze v srdci s nadšením, že všechno je možné. Cesta byla trnitá plná flustrace a nezdaru, ale i smíchu a radosti. Pri samotném ladění mi tento nástroj začal ukazovat své hodnoty, proč vzniká a samotné hraní bylo odpovědí. Zvuk tohoto hudebního skvostu zastavuje lidi ze shonu, konzumu a vnitřně je oslovuje a zpřítomňuje, kde hlubší procesy v nás mají prostor se projevit na fyzické úrovni. Tento nástroj je používaný nejen každým, kdo touží na nej hrát, hudebníky koncertně, ale i muzikoterapeuty. Hrát na něj může každý, kdo chce a má srdce. Hraje se na něj intuitivně, ale také podle notové osnovy. Největším přínosem je nikoho nekopírovat.

www.singingsteel.eu